Di? Eti Hastal?klar? ilgili S?k Sorulan Sorular

Di? eti hastal?klar?n?n en yayg?n belirtileri nelerdir? Di? eti hastal?klar?n?n en yayg?n belirtisi di? eti kanamas? ve Ankara di? eti çekilmesidir. Di? eti kanamas? di? etindeki iltihab?n göstergesi ve ilk belirtisidir. Di? eti kanamas?, di?leri f?rçalarken, sert bir ?ey yerken veya durduk yere olabilir. Di? eti kanamas? erken tedavi edildi?i takdirde kal?c? bir hasar b?rakmadan …

Di? Eti Hastal?klar? ilgili S?k Sorulan Sorular Devamı »

Amlagam dolgu de?i?imi

SMART Protokolü ile Amalgam Dolgu Sökümü

SMART Protokolü ile Amalgam Dolgu Sökümü SMART kelimesi ( Safe Mercury Amalgam Removal Technique ) Güvenli amalgam dolgu ( metal di? dolgusu, gri dolgu ) sökümü anlam?na gelir. Bu yaz?m?zda Ankara SMART protokolü uygulad???m?z a?amalar? ve Ankara’daki daha do?rusu klini?imizde 2023 y?l? için geçerli fiyat? hakk?nda hakk?nda merak ettiklerinizi cevaplamaya çal??aca??z. Amalgam dolgular hakk?nda daha …

SMART Protokolü ile Amalgam Dolgu Sökümü Devamı »

Genç ya?ta ?mplant yapt?rmak, kaç ya??nda ?mplant yap?labilir?

Genç ya?ta ?mplant yapt?rmak, kaç ya??nda ?mplant yap?labilir? Di? kayb? ya?am?n her evresinde meydana gelebilir ama kimlere implant yap?labilir? Her ya?ta implant yap?labilir mi? Çocuklarda ve gençlerde implant yapt?rmak sak?ncal? m?? Bu yaz?m?zda implant di? yapt?rmak için minimum ya? kaç olmal? sorusunu cevaplamaya çal??aca??z. ?mplant i? hakk?na daha fazla bilgi isterseniz buraya t?klay?n. Çocuklarda ?mplant …

Genç ya?ta ?mplant yapt?rmak, kaç ya??nda ?mplant yap?labilir? Devamı »